Bendruomenė

Drauge mes galime daug daugiau! Bendruomenės jau kuriasi Vilniuje ir Kaune. Kokio miesto bendruomenės dalimi norite tapti Jūs?

Kas mus sieja?

Mokymosi šeimoje bendruomenėс narius vienija meilė savo vaikams ir atsakomybė už jų ugdymą. Mūsų netenkina tai, kas šiandien vyksta tradicinėje mokykloje – mes tikime, kad ne sistema, o šeima, tėvai žino, kas yra geriausia jų vaikui, ir norime, kad Lietuvoje, kaip laisvoje, išsivysčiusioje ir demokratinėje šalyje, būtų užtikrinama galimybė kiekvienai šeimai rinktis tokį mokymo(si) būdą, kuris pagal šeimoje puoselėjamas vertybes ir įsitikinimus yra jiems priimtiniausias. Tokį mokymosi būdą, kurį užtikrina Lietuvos Respublikos konstitucija bei garantuoja Švietimo įstatymas.

Ko mes siekiame?

Siekiame mokymosi šeimoje privalumus parodyti visuomenei, sulaužyti stereotipus apie socializacijos trūkumą, suteikti tėvams įdėjų apie vaikų mokymą ir ugdymą šeimoje.

Ką mes veikiame?

Vilniuje ir Kaune periodiškai vyksta mamų su vaikais susitikimai, kuriuose smagiai leidžiame laiką, dalinamės savo patirtimi apie mokymąsi šeimoje. Šiauliuose, Klaipėdoje ir mažesniuose Lietuvos miestuose taip pat atsiranda šeimų, norinčių burti aplink save bendraminčių ratą. Prisijunkite!

Periodiškai organizuojame aktyvių žmonių susitikimus, kuriuose kuriame planus, ką galėtume padaryti, kad vaikų mokymas šeimoje būtų mūsų šalyje sklandus. Norite prisijungti kartu kurti, dirbti, siekti?

Parašykite mums adresu info@laisvivaikai.lt