Tyrimai

Ką liudija mokslininkai ir tyrėjai apie savarankišką mokymąsi

Įvairių tyrimų santrauka lietuvių kalba:

NHERI (National Home Education Research Institute) – Tarptautinis mokymosi namuose tyrimų institutas.
2004 m. NHERI įkūrėjas Ryan D. Ray atliko tyrimą, kuriame dalyvavo apie 12 tūkst. namie besimokiusių žmonių iš visų 50-ties Jungtinių Amerikos valstijų, kurie buvo mokęsi namuose ne mažiau nei septynerius metus. Tyrimas atskleidė, kad:

  1. Individualiai besimokančių vaikų mokslo rezultatai yra 15-30 procentų aukštesni nei tradicinėse mokyklose besimokančių jų bendraamžių.
  2. Savarankiško vaikų mokymosi rezultatai visiškai nepriklauso nuo to, kiek stipriai yra kontroliuojamas jų mokymosi lygis.
  3. Savarankiškai besimokantys vaikai lenkia savo bendraamžius tiek socialine, tiek psichologine, tiek emocine raida, jie turi geresnius kasdienius įgūdžius, yra žymiai bendruomeniškesni, labiau savimi pasitikintys, motyvuoti, atsakingi

2008 m. tyrimo rezultatai dar buvo papildyti ir parodė, kad:

  1. Besimokančių šeimoje vaikų mokslo rezultatai visiškai nepriklauso nuo tėvų išsilavinimo ar šeimos pajamų.
  2. Savarankiškai mokęsi vaikai turi žymiai didesnes galimybes dirbti gerą darbą.
  3. Savarankiškas mokymasis padeda mokiniams geriau išmokti planuoti savo laiką ir ugdo asmeninę atsakomybę už atliekamą darbą.
  4. Tyrimas, kuriame dalyvavo 8-10 metų vaikai, parodė, kad šeimoje besimokiusieji neturėjo elgesio problemų, kurių turėjo einantieji į mokyklą vaikai.

Galiausiai, atlikti tyrimai rodo, kad namie mokyti vaikai, o vėliau ir suaugusieji, yra žymiai laimingesni, daug labiau patenkinti savo gyvenimu ir tikintys, kad sunkiu darbu galima viską pasiekti.


Gordonas NEUFELDAS (Gordon Neufeld) kanadiečių vystymosi psichologas, ilgametis tėvų konsultantas, mokslų daktaras

  1. Neigia įsitikinimą, kad prisirišimas prie bendraamžių padeda vaikui geriau socializuotis, ir teigia, jog priklausomybė nuo bendraamžių stabdo vaiko psichologinę brandą.
  2. Pagrindžia moksliniais tyrimais, kad  pagrindinė sveikos vaiko asmenybės vystymosi sąlyga yra tvirtas ir glaudus ryšys su už juos atsakingais suaugusiaisiais. Kas iš to, kad grupė vaikų, uždaryti darželyje ar mokykloje, skriaudžia kitus vaikus ar patys yra skriaudžiami? Vaikai ir paaugliai jaučiasi kur kas saugesni, kai jie yra brangūs ir reikšmingi ne savo bendraamžiams, bet suaugusiesiems, atsakingiems už juos. Paauglių žodynas tampa vis skurdesnis todėl, kad vaikai yra labiau prisirišę vieni prie kitų nei prie suaugusiųjų, atsakingų už juos.
  3. Daug daugiau naudos yra vaikui bendrauti su tuos pačius interesus turinčiais žmonėmis (būreliuose, bibliotekose, muziejuose, kt.) nei su nuolat įtampą keliančiais klasiokais, esančiais toje pačioje klasės erdvėje.

Susan CAIN, rašytoja, „Tylos revoliucijos“ pradininkė, atlikusi daugybę tyrimų apie introvertus bei jų mokymosi stilių, teigia, kad XX-ojo a. pradžioje susiformavusioje ydingoje mokymosi sistemoje nebeliko vietos introvertiškoms asmenybėms (nors tokių mūsų aplinkoje yra iki 50 procentų). Introvertiško tipo vaikus intensyvi ir triukšminga mokyklos aplinka žaloja psichologiškai, neužtikrindama jų poreikio gilintis į dėstomą dalyką jiems priimtinu tempu, netrikdant jiems taip reikalingo susikaupimo ir įsigilinimo.
(Šaltinis: S. Cain knyga „Tyla: introvertų galia pasaulyje, kuris nesiliauja kalbėjęs”)


Šaltiniai anglų kalba:

Apie patį mokymąsi šeimoje:

Kiti su mokymusi šeimoje susiję tyrimai:

Close